AFLYSNING – Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

AFLYSNING

Corona smittefaren har betydet at Gram Fjernvarme og Gram Vandværk aflyser generalforsamlingerne torsdag den 26. marts.

Regeringens udmelding om ikke at samles  i større forsamlinger ligger til grund for beslutningen.

Der vil blive fundet en ny dato så snart situationen bliver normaliseret.


Gram Vandværk og Gram Fjernvarme afholder generalforsamlinger

torsdag den 26. marts 2020, i Gram Fritidscenter.

Kl. 18.00 afholdes generalforsamling for Gram Vandværk.
Ca. kl. 18.45 serveres der fælles middag for deltagere i generalforsamlingerne.
Kl. 19.30 afholdes der generalforsamling for Gram Fjernvarme.

Med hensyn til middagen er det nødvendigt med tilmelding

senest fredag den 20. marts.

Kl. 18.00

Dagsorden for Gram Vandværk
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7.    Valg af autoriseret revisor
8.    Eventuelt.

Middag

Kl. 19.30
Dagsorden for Gram Fjernvarme
1.    Valg af dirigent.
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår.
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af revisor.
9.    Eventuelt.
Vel mødt

Bestyrelserne i Gram Vandværk og Gram Fjernvarme.