Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Gram Vandværk indkalder til ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 29. september 2021, på Sønderbyvej 24, kl. 17.00.
 
 
Dagsorden for Gram Vandværk
 
1.    Valg af dirigent
 
2.    Behandling af indkomne forslag.
  • Bestyrelsens forslag om udtræden af Vandsektorlovens økonomiske regulering m.v. pr. 1. jan 2023                
3.    Eventuelt
 
 
Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag den 9. september 2021. Der var dog ikke 2/3 stemmeberettigede tilstede ved generalforsamlingen.
 
Ifølge vedtægternes §9 står der:
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.