Takstblad 2022

Driftsbidrag (forbrugsafgifter)

 

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/enhed m.v.             

kr.

475,00 

593,75

Vandafgift pr. m³

Kr.

3,90

4,88

Statsafgift pr. m³ 

kr.

6,37

7,96

Ved forbrug under 1.000 m³ pr. år opkræves driftsbidraget i 2 Rater med aconto 1/2 årlig (febr.-aug.)

Ved forbrug over 1.000 m³ pr. år opkræves driftsbidraget i 4 Rater med aconto 1/4 årlig (febr.-maj-aug.-nov.)

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag Område 1:

kr.

5.635

7.043,75

Hovedanlægsbidrag Område 2:

Kr.

5.635

7.043,75

Hovedanlægsbidrag Område 3:

Kr.

Faktiske omkostninger

Forsyningsledningsbidrag i Område 1 byområde pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

5.030

6.287,50

Forsyningsledningsbidrag i Område 2 landområde pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

20.664

25.830

Forsyningsledningsbidrag i Område 3

 

Faktiske omkostninger

Stikledningsbidrag Område 1

kr.

1.610

2.012,50

Stikledningsbidrag Område 2

Kr.

1.610

2.012,50

Stikledningsbidrag Område 3

 

Faktiske omkostninger

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling, og skal godkendes af kommunen.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag jf. Fællesregulativ for vandværker i Haderslev kommune pkt. 12.8

Alle tilslutnings priser skal betales inden tilslutningen påbegyndes.

Gebyrer

 

Excl. moms

Incl. moms

Rykkerskrivelse

kr.

      100,00

Momsfrit

Flyttegebyr

kr.

80,00

100,00

Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning

kr.

Efter regning

 

Ekstra adm. omkostninger for kunder ikke tilmeldt BetalingsService

kr.

 

20,00

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

kr.

375,00

Moms frit

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning

kr.

375,00

468,75

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

 

Efter regning

 

Generel information:

Årsopgørelsen udsendes sammen med aconto opkrævning februar.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for Vandforsyningen.

 

Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private vandværker i Haderslev kommune sept. 2015

Gyldigheds periode d. 1/1 2022 til 31/12 2022

 

Takstbladet er godkendt af Haderslev kommune, den 20/12 2021