Generalforsamling 2020 blev endelig afholdt

 

Endelig kunne generalforsamlingen for 2019 afholdes. Den 9. september 2020 kom ca. 80 forbrugere til generalforsamling i Gram Fritidscenter.

Først blev Gram Vandværks generalforsamling afholdt og dernæst var det Gram Fjernvarmes tur.

Bestyrelsens formand Svend Aage Hansen nævnte bland andet i sin beretning at der blev oppumpet 257.252 m3 vand, solgt 238.720 m3, af en god kvalitet.

”Prisen pr. m³ er uændret fra 2018, på kr. 3,70 og fast afgift på kr. 450,00, uden afgifter og moms, hvor vi er en af de billigste i området regnet ud fra et forbrug på ca. 100 m3.

I forbindelse med renovering af Åvej Værket i 2013- 2014, blev der optaget et lån ved Kommunekredit, hvor Haderslev kommune skulle stå som garant for lånet og med en fast rente i lånets levetid, som bestyrelsen valgte at afvikle over 10 år, på grund ag levetid på elektronik m.m.

I 2019 fremsendte Haderslev kommune en faktura på Garanti provision på kr. 7.881, som er en provision af rest beløbet hvert år indtil lånet er betalt, som ikke var aftalt da vi optog lånet, som vi i Gram Vandværks bestyrelse ikke er tilfreds med, men der arbejdes på en mulig ændring.”

Der var genvalg til Svend Aage Hansen, Jytte Rasmussen og Hans Skovby.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Svend Aage Hansen som formand, Henning Christensen blev næstformand og Jytte Rasmussen blev igen sekretær. Ud over de tre nævnte medlemmer består bestyrelsen også af Jens Wraa Nielsen og Hans Skovby.

Jacob Olesen blev genvalgt til suppleant. Og Sønderjyllands Revision kan tage et år mere som revisor.