Nye bestyrelsesmedlemmer

Gram Vandværk afholdt ordinær generalforsamling den 20. marts 2024

På generalforsamlingen orienterede formanden Svend Aage Hansen om året der gik. Han fortalte blandt andet om de pligtige vandprøver som alle er fri for PFAS og pesticider. Der har været ca. 160 alarmer fra vandmålerne som for det meste skyldtes et toilet der løb eller en hane der ikke kan lukke helt tæt.

Han bød de 46 forbrugere fra Vester Lindet Vandværk velkommen, som blev en del af Gram Vandværk fra den 1. januar 2024. Vandværket i Vester Lindet vil fortsat forsyne disse forbrugere med vand. I tilfælde af nødsituationer er der oprettet en forsyningsledning mellem Gram og Vester Lindet.

En anden opgave bestyrelsen arbejder med er BNBO, som står Borrings Nære Beskyttelses Områder, hvor der fra kommunens side er udarbejdet en plan for i hvor stor afstand fra vores kildeplads hvor der ikke må bruges sprøjtemidler. Dem har vi tre af, en på Folevej og 2 på Langelinie, , hvor vi sammen med lodsejerne skulle finde en løsning på, som ikke har været mulig på nuværende tidspunkt. Gram Vandværk er ikke kommet videre, men ifølge et nyt lovforslag fra regeringen vil kommunen komme indover, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale inden udgangen af 2024.

Svend Aage Hansen valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. Han har siddet i bestyrelsen i 16 år hvoraf den 15 år har været som formand. Bestyrelsen takkede ham for rigtig godt samarbejde.

Der var genvalg til Hans Skovby og nyvalg til Gitte Lydiksen og Tina Gregersen.

På bestyrelsesmødet den 3. april 2024 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

  • Formand Henning Christensen
  • Næstformand Hans Skovby
  • Sekretær Gitte Lydiksen
  • Jens W. Nielsen
  • Tina Gregersen