Om

Gram Vandtårn
Gram Vandværk er et andelsselskab med ca. 1.500 forbrugere.
Der er to vandværker som behandler og forsyner forbrugerne. Vandværkerne udpumper tilsammen ca. 260.000 m3 vand pr. år.
Bestyrelsen består af 5 personer som på skift vælges på generalforsamlingen hvert år sidst i marts måned.
Gram Vandværk har aftale med Gram Fjernvarme om drift og administration.