Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Skellet spiller en afgørende rolle, når ansvaret for vandledningsnettet defineres.

Med ansvar mener vi: Etablering og vedligeholdelse.

 

 

 

Målerbrønd ved skel: Se hvad du som forbruger har ansvaret for.

 

 

Ny jordledning inden for skel: Se hvad du som forbruger har ansvaret for.

 

 

ANSVARSFORDELING
Forbrugerens ansvar
Anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar.
Vandværkets ansvar
Alle anlæg og komponenter uden for skellet er vandværkets ansvar.
Vandmåler er altid vandværkets ansvar
Vandmålerne, uanset hvor de er placeret, er altid vandværkets ansvar.

Kilde: Danske Vandværker