Infobrev 2024

Velkommen til nye forbrugere

Pr. 1. januar 2024 er Vester Lindet og Gram Vandværker fusioneret. Vi byder velkommen til de 46 husstande i Vester Lindet. Byens vandværk leverer rigtig godt vand og derfor er der ingen planer om at nedlægge vandværket. Skulle uheldet være ude, ligger der en forsyningsledning mellem Vester Lindet og Gram Vandværk som vil blive taget i brug.

PFAS og alt det andet gift

I 2023 blev der foretaget 11 lovpligtige vandprøver. Haderslev Kommune har sat kriterier op for hvilke analyser der skal foretages, samt hvilke risici der skal tage ekstra højde for.

Analyserne kan findes på hjemmesiden.

Vi har godt og rent vand i Gram. Og det passer vi på. Vandet hentes op fra ca. 150 meters dybde, og er ca. 1000 år gammel. Altså helt fra vikingernes tid.

Hårdheden i vandet ligger på ca. 9-10 hvilket svarer til middelhårdt vand.

Ledningsreparationer og benchmarking

I 2023 har vi da været 7 ledningsbrud og 7 andre afbrydelser. De andre afbrydelser skyldes primært at der skulle skiftes stophaner til forbrugerne.

Vi skal indberette alle afbrydelser til Forsyningstilsynet i en såkaldt Performancebenchmarking. Foruden indberetning af afbrydelser skal vi også indberette De vigtigste data på driften af vandværkerne.

Vandværkerne

Åvej-vandværket pumpede i 2023 113.100 m3 ud og Skjoldagervej-værket pumpede 137.800 m3 vand ud til forbrugerne. Samlet blev det til 251.000 m³. Det er ca. 5.300 m3 mere end i 2022.

Vandspildet steg en smule til ca. 9.000 m³ vand der er løbet ud.

Det giver et spild på 24,6 m³ /døgn, hvilket svarer til 3,6% af det udpumpede vand. Det er svært at finde lækagerne. Der er solgt 242.000 m3 vand i 2023.

Udskiftning af vandmålere

I 2024 skal der udskiftes vandmåler i Vester lindet. De nuværende målere er mekaniske måler der bliver udskiftet til elektroniske målere der aflæses hvert døgn via et simkort som sidder i måleren.

Forbruget kan ses på eforsyning.dk.

e-Boks

Det er muligt at tilmelde sig til e-Boks via e-forsyning på https://eforsyning.dk/gramvand/#/login. Når du vælger at få posten i e-Boks, vil du fremover modtage breve fra os digitalt. F. eks. Årsopgørelse og budget, indkaldelse til den årlige generalforsamling, informationer og beskeder m.m. Vejledning som forklarer hvordan du tilmelder dig i e-Boks kan findes på vores hjemmeside, eller ring til kontoret for at få hjælp.

Generalforsamlingen

Årets generalforsamling er planlagt til den 20. marts 2024, kl. 18.00 sammen med Gram Fjernvarme. Tilmelding er nødvendig for middagen, og kan ske fra den 1. marts på vores hjemmeside eller at ringe til kontoret.