Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning 2020/21

Formand Svend Aage Hansen
Næstformand Henning Christensen
Sekretær Jytte Rasmussen
  Jens Wraa Nielsen
  Hans Skovby
Suppleant Jacob Olesen

Selskabet består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlem indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.