Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger

 

Gram Vandværk og Gram Fjernvarme afholder generalforsamlinger

Onsdag den 29. marts 2023, i Gram Fritidscenter.
 
Kl. 18.00 afholdes generalforsamling for Gram Vandværk.
Ca. kl. 18.45 serveres der fælles middag for deltagere i generalforsamlingerne.
Kl. 19.30 afholdes der generalforsamling for Gram Fjernvarme.

Af hensyn til middagen er det nødvendigt med tilmelding senest fredag den 24. marts.

 
Kl. 18.00
Dagsorden for Gram Vandværk
 
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4.    Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7.    Valg af autoriseret revisor
8.    Eventuelt.
 
– Middag –
 
Kl. 19.30
Dagsorden for Gram Fjernvarme
 
1.    Valg af dirigent.
2.    Beretning for det forløbne regnskabsår.
3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.    Valg af revisor.
9.    Eventuelt.
 
 
Vel mødt
Bestyrelserne i Gram Vandværk og Gram Fjernvarme.