Udvidet vandprøve er fundet i orden

Gram Vandværk har bestilt en udvidet vandprøve for at fastslå om der er pesticider og nedbrydningsprodukter i vandet der pumpes op fra boringerne.

Der er foretaget prøver fra boringerne der tilhører Skjoldagervej vandværket. Prøverne er foretaget ved en forbruger så vandet har været hele vejen gennem vandværket og ud til tapstedet.

Og der er IKKE fundet nogen form for pesticider i prøven. Det er en god melding at kunne videregive til forbrugerne.

Rapporten fra prøverne kan ses her.