Mange forbrugere til generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2023 blev der afholdt generalforsamling i Gram Fritidscenter.

Der var mødt over 120 forbrugere som hørte formand Svend Aage Hansens beretning for året der gik.

Der blev solgt ca. 8000 m3 vand mindre end i 2021. Vandspildet ligger ned på 2,6%. I 2022 kom der en ny forbruger på nettet fra Esbjerg Kommune. Der er lavet en aftale med Din Forsyning om at levere vand ind i deres område hvor det er nemmest for Gram Vandværk.

Der blev udtaget 12 vandprøver i 2022. Alle vandprøver holder sig fint under grænseværdierne. Der blev i den forbindelse også målt for PFAS. Der kunne ikke konstateres nogen PFAS forbindelser i nogen af de tre boringer.

Gram Vandværk er nu endegyldig ude af Vandsektorloven. Det er en stor lettelse for administrationen af selskabet.

Regnskabet viste et mindre underskud som kan henføres til de meget store elpriser der kom i 2022.

Og så var der genvalg til bestyrelsen til Henning Christensen og Jens Wraa Nielsen. Jacob Olesen blev genvalgt som suppleant.