Større vandforbrug i maj

Tørken har også ramt Gram Vandværks forbrugere.

Den tørre periode der har ligget over landet i mange uger kan aflæses på vandmålerne. Således er der leveret ca. 3.000.000 liter vand mere i maj måned end i et normal år. Det svarer til et merforbrug på ca. 15%. Badebassiner og havevanding har taget deres del af forbruget.

De to vandværker kan dog stadig følge med forbruget.