Takstblad 2020

 

Driftsbidrag (forbrugsafgifter)   Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/enhed m.v. kr.

450,00

562,50

Vandafgift pr. m³ kr.

3,70

4,63

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3(Vandskat) kr.

6,18

7,73

Drikkevandsafgift pr. m3 kr.

0,19

0,24

Ved forbrug under 1.000 m³ pr. år opkræves driftsbidraget i 2 Rater med á conto 1/2 årlig  (febr.-aug.)

Ved forbrug over 1.000 m³ pr. år opkræves driftsbidraget i 4 Rater med á conto 1/4 årlig  (febr.-maj-aug.-nov.)

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)   Excl. moms Incl. moms
Hovedanlægsbidrag Område 1: kr.

5.635,00

7.043,75

Hovedanlægsbidrag Område 2: kr.

5.635,00

7.043,75

Hovedanlægsbidrag Område 3: kr.   Faktiske omkostninger
Forsyningsledningsbidrag i Område 1 byområde pr. ejendom (matr.nr.) kr.

5.030,00

6.287,50

Forsyningsledningsbidrag i Område 2 landområde pr. ejendom (matr.nr.) kr.

20.664,00

25.830,00

Forsyningsledningsbidrag i Område 3  

Faktiske omkostninger

Stikledningsbidrag Område 1 kr.

1.610,00

2.012,50

Stikledningsbidrag Område 2 Kr.

1.610,00

2.012,50

Stikledningsbidrag Område 3  

Faktiske omkostninger

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling, og skal godkendes af kommunen.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag.

jf. Fællesregulativ for vandværker i Haderslev kommune pkt. 12.8

Alle tilslutnings priser skal betales inden tilslutningen påbegyndes.

Gebyrer   Excl. moms Incl. moms
Rykkeskrivelse kr.

      100,00

Momsfrit

Flyttegebyr kr.

80,00

100,00

Ekstra adm. omkostninger for kunder ikke tilmeldt BetalingsService kr.

 

20,00
Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning kr.

Efter regning

 
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning kr.

375,00

Moms frit

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning kr.

375,00

468,75

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)  

Efter regning

 

Generel information:

Årsopgørelsen udsendes sammen med aconto opkrævning februar.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for Vandforsyningen.

Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private vandværker i Haderslev kommune sept. 2015

Gyldigheds periode d. 1/1 2020 til 31/12 2020

Takstbladet er godkendt af Haderslev kommune, den 17/12 2019