Infobrev 2019


Ledningsreparationer

 Der har været en del småreparationer på ledningsnettet. Især har vi udfordringer med stophaner. Der er mange stophaner som ikke virker. De er gået i stykker nede i jorden. Det er derfor nødvendigt at grave op omkring hanen og udskifte den på stikledningen. Denne udskiftning foregår løbende i de næste mange år.

Vandværkerne

På Skjoldagervej vandværket er en del af klinkegulvet blevet udskiftet. De gamle klinker poppede simpelthen op af gulvet. Nu er der lagt et epoxygulv i stedet.

Og så er der skiftet to rentvandspumper ud. De gamle var udtjente og brugte også alt for meget strøm. Samtidig blev de 3 meter lange sugerør til pumperne også udskiftet. Rentvandstanken blev tømt og rengjort. Og vi kan konstatere at den er i den bedste stand.

Hold selv øje med forbruget

Udnyt jeres mulighed for at se jeres forbrug. Den hedder eforsyning.dk og den kan man komme ind på via hjemmesiden. Den nye side giver et rigtig godt billede af varmeforbruget. Her har man også adgang til sine budgetter og årsregnskaber. Man kan tilmelde eller framelde sms-service. Prøv det selv. Forbrugernummer og kode står på budgettet som er tilsendt.

Generalforsamling 2019Afsnit

I 2019 afholdes generalforsamling igen samme aften som Gram Fjernvarme. Datoen bliver onsdag den 27. marts 2019. Der vil blive fællesspisning mellem generalforsamlingerne. Sæt kryds allerede nu.