Chlorthalonil-Amidsulfonsyre ikke fundet hos vandværket

Gram Vandværk har fået foretaget den måling af giftstoffet Chlorthalonil-Amidsulfonsyre for at fastslå om der er rester af produktet i vandet der pumpes op fra boringerne.

Der er foretaget prøver fra boringerne der tilhører Skjoldagervej vandværket. Prøverne er foretaget ved afgang vandværk.

Og der er IKKE fundet nogen form for pesticider i prøven. Det er en god melding at kunne videregive til forbrugerne.

Rapporten fra prøverne kan ses her.