Generalforsamling 2022

Onsdag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling.

Formanden Svend Aage Hansen kunne blandt andet fortælle at prisen på vand stiger med 25 øre pr. m3 så prisen i 2022 er 4,88 kr. inkl. moms. Og det faste bidrag stiger med 31,25 kr. til 593,75 kr. pr. år. Formanden begrundede stigningen med det voldsomme energipris stigninger.

Der var genvalg til Svend Aage Hansen, Jytte Rasmussen og Hans Skovby.