Vand til Enderupskov

I efteråret 2020 blev der indgået en aftale med Enderupskov Vandværk om overtagelse af forsyningen. Enderupskov Vandværk godkendte sammenlægningen på deres generalforsamlinger. Efterfølgende blev der etableret en ny forsyningsledning mellem Gram Vandværk og Enderupskovs ledningsnet.

Fra den 1. januar 2021 lukkes Enderupskov vandværks pumper ned, og forsyningen overtages af Gram Vandværk. 

De 33 forbrugere flyttes ligeledes over til Gram Vandværk hvorfra administrationen og  driften fremover foretages.

Enderupskov Vandværk