50 forbrugere til generalforsamling

Mandag den 19. marts afholdte Gram Vandværk generalforsamling på Gram Slotskro.

50 forbrugere var mødt op til generalforsamlingen som lokkede med middag efterfølgende.

Efter middagen var det Gram Fjernvarmes tur til at holde generalforsamling.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Det var Svend Aage Hansen, Jytte Rasmussen og Hans Skovby. Alle tre modtog genvalg.

Bestyrelsen kom med forslag til vedtægtsændringer. Forslagene blev vedtaget, men da der ikke var 2/3 af alle stemmeberettigede forbrugere til stede skal der en ekstraordinær generalforsamling til. Denne annonceres i dagspressen og her på siden.