Sammenlægning med Enderupskov Vandværk

Sammenlægning med Enderupskov Vandværk

Der er nu etableret en forsyningsledning mellem Enderupskov vandværk og Gram Vandværk. Forsyningsledningen ligger langs Ribe Landevej fra Hestelykken til Brogårdsvej.

Der er foretaget en test pumpning og det viser at trykket på vandværket i Enderupskov er den samme som når vandværket pumper selv.

Fra den 1. januar 2021 skiftes der over til vandforsyning fra Gram Vandværk. 

I den forbindelse kan der forekomme brunt vand i hanerne. Vi anbefaler at man skruer filteret på vandhanen af og lader vandet løbe i ca. 5 minutter. På den måde forhindres det at filteret stopper til.